Din nye hage blir til

Det behøver ikke være vanskelig og krevende å gjennomføre et hageprosjekt. Haddeland Design fører deg gjennom alle faser fra første ide til ferdig hage.

Å lage en perfekt hage krever godt design, detaljert planlegging og nøyaktig gjennomføring. Haddeland Design har mange års erfaring med både små og store annleggsprosjekter. Vi ønsker gi deg mest mulig frihet og overblikk og minst mulig bryderi.

Designprosessen består af disse fire fasene:

//Idé: Fra tanke til rød tråd

Et hageprosjekt starter alltid med mange ideer. Idefasen handler om å velge de riktige ideene og sette de i sammenheng. Deretter utvikler vi en visuell løsning basert på dine personlige ønsker og et bæredyktig tema.

Vi tilrettelegger idefasen etter dine behov uansett om du selv vil være med å utforme ideene eller om du vil overlate det 100% til oss. Vi starter alltid idefasen med et innledende møte hvor vi gjennomgår dine ønsker, ser på hagen og tenker muligheter. Fasen avsluttes med et visuelt ideopplegg med skisser til hageplan og inspirasjonsbilder.

//Design: Hagen tar form

I designfasen utvikler vi ideene til et klart konsept. Her tenker vi konkrete løsninger, slår fast materialevalg, og finpusser særegne detaljer. Hagedesignet får også en nøyaktig tilpasning til de fysiske forholdene.

Du kan også her velge om du vil delta i prosessen eller overlate jobben til oss. Vi er alltid oppmerksomme på dine ønsker og forhører oss alltid før avgjørende beslutninger. Sluttproduktet er en visuell designløsning med f.eks innretningsplan, plante- og belegningsplan, lysplan, 3D animasjonstegninger, detalje- og snittegninger samt inspirasjonsbilder.

//Prosjektering: Design blir til plan

Du har nå en ferdig hage – på papiret. Nå går hageprosjektet inn i den tekniske fasen. Skisser omgjøres til måltegninger, detaljer anngående materialer osv. slås fast, og vi foretar en prisberegning.

Du velger selv om Haddeland Design skal utføre hageplanen. Vi leverer de siste plantegningene samt et pristilbud på gjennomføring.

//Gjennomføring: Hagen anlegges

Det er på tide med første spadetak. Haddeland Design tar annsvar for prosjektet mens søsterselskapet Design Haver Aps står for gjennomføringen.

innspirasjon til hagen.

Hør mere om, hvordan du får den perfekte hage. Kontakt Haddeland Design.